Turstiar

Det er mange flotte turmål i kommunen. Her er det alt frå turstiar som er lette, til dei meir krevjande turane.

Herøy kommune har ikkje eige  turkart. Der finst fleire nettsider der du kan sjå ulike turstiar. Dette er:

Sunnørskart: Her finn du dei fleste stiane avmerka. Du må merke av traktor og stiar for å få opp turstiane.

Norgeskart: Her ligg også dei fleste turane inne.

UT.no: Dette er ein portal der ein del turar er lagt inn. På denne nettsida kan ein be om tilgang for å legge inn turmål i kommunen.

 Stikk UT! : Her kan du finne både sommar- og vinterturar.

Opplevhavlandet.no: Her finn du utvalgte fotturar.  Desse er også oversatt til engelsk. 

Morotur.no ligg også alle andre fotturar som er registrerte i Herøy, alle skal no vere oversatt til engelsk

På nettsidene westcoastpeaks og Morotur kan du også sjå kart og skildringar av ulike turmål i kommunen.