Forslagskasse

Har du eit tips, ein ide eller eit anna forslag til politikarane? Då vil vi gjerne at du sender det til oss gjennom vår forslagskasse.

Kven kan få tenesta?

Kven som helst kan sende inn forslag gjennom forslagskassa. Men for å få forslaget vurdert, må du legge ved namnet ditt og kontaktinformasjon.

Kva kan du forvente? 

Ved å nytte dette skjemaet kan du kanskje vere med på å forme utviklinga i kommunen. Forslaget kan gjelde alt som kommunen har ansvar for, men skal ikkje gjelde enkeltpersonar. Forlaget blir lest av rådmannen før han tek det vidare til politisk handsaming. 

Kva kostar det?

Det kostar ingenting å sende inn forslag gjennom forslagskassa. 

Korleis sende inn forslag? 

Då skal du nytte dette skjemaet. 

Når kan du vente svar? 

Rådmannen utgreier forslaga og legg dei fram til politisk handsaming, og du vil få ei tilbakemelding frå oss innan tre veker.  

­­­­­