Standard abonnementsvilkår

Standard abonnementsvilkår

"Standard abonnemenstvilkår for vann og avløp" utarbeidd av Kommunenes

Sentralforbund (KS) del 1 og 2; sist revidert 2017 vert vedtekne og gjort gjeldande for Herøy kommune frå 01. mars 2020.

«Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» består av Tekniske og administrative bestemmelsar og er utgitt av Kommuneforlaget AS, Oslo. Vilkåra finst både i bokform og som e-bøker:

 

Tekniske bestemmelsar får du kjøpt her:

https://ebok.no/ebok/tekniske-bestemmelser_ks/

Administrative bestemmelsar får du kjøpt her:

KF - Administrative bestemmelser