La fram planar om Dragsund næringspark

På ein pressekonferanse onsdag la entreprenøren Aurvoll og Furesund AS med samarbeidspartnarar fram planar om å utvikle Dragsund næringspark.

deltakarar på pressekonferanse - Klikk for stort bileteOrdføraren saman med representantar frå Aurvoll og Furesund AS og partnaren Alti Forvaltning AS. Svein Arne Orvik

Dei ønsker å utvikle eit område der det er attraktivt å vere, oppleve, handle og drive næring. Næringsparken er tenkt plassert sør for fylkesveg 654 i Myrvåg.

Ordførar Bjørn Prytz kalla inn til pressekonferansen. Kommunestyret i Herøy fekk i juni presentert planane om den nye næringsparken og stilte seg positive til prosjektet.

Kommunestyret vedtok 21. juni at kommunen skal lage ein kommunedelplan for Myrvåg og Dragsund.

Last ned presentasjonen som blei vist på pressekonferansen (PDF, 4 MB).