Spørjeundersøking: Kva for eit Herøy vil du bu i når du blir eldre?

Søkje om endring av gitt løyve

Søkje om endring av gitt løyve

Ynskjer du å gjere større eller mindre endringar på eit løyve du har fått, må du søkje om dette. 

Kven kan få tenesta?  

Alle som har fått eit godkjent løyve, kan søkje om endring.

Kva kan du forvente?

Du kan forvente at saka di vert handsama etter gjeldande lovverk, utan usakeleg forskjellsbehandling.

Kva kostar det?

Betalingssatsane finn du her. (PDF, 291 kB)

Korleis får du tenesta/korleis søkjer du?

Skjema for å søkje endring av gitt løyve finn du her.

Husk å ta med naudsynt dokumentasjon.

Når kan du vente svar?

Vi vil handsame søknaden din så fort som råd. Du får svar innan 3 veker.

Nyttige lenke:

Plan og bygningslova