Stor skogbrannfare i området vårt

Søkje om endring av gitt løyve

Søkje om endring av gitt løyve

Ynskjer du å gjere større eller mindre endringar på eit løyve du har fått, må du søkje om dette. 

Denne artikkelen er over eitt år gamal og kan ha utdatert informasjon.

Kven kan få tenesta?  

Alle som har fått eit godkjent løyve, kan søkje om endring.

Kva kan du forvente?

Du kan forvente at saka di vert handsama etter gjeldande lovverk, utan usakeleg forskjellsbehandling.

Kva kostar det?

Betalingssatsane finn du her. (PDF, 71 kB)

Korleis får du tenesta/korleis søkjer du?

Skjema for å søkje endring av gitt løyve finn du her.

Husk å ta med naudsynt dokumentasjon.

Når kan du vente svar?

Vi vil handsame søknaden din så fort som råd. Du får svar innan 3 veker.

Nyttige lenke:

Plan og bygningslova