Bli med på Ti på topp

Byutvikling i Fosnavåg

Byutvikling i Fosnavåg

Følg utviklingsprosjektet i Fosnavåg.

Bakgrunnen for byutviklingsprosjektet

Herøy kommune vedtok i 2014 å delta i Fylkeskommunen sitt tettstadsprogram, og som en del av tettstadsprogrammet gjennomførte Herøy kommune eit parallelloppdrag første halvår av 2015. Tverrfaglege arkitektgrupper gav gode innspel til korleis Fosnavåg sentrum kan utviklast som ein attraktivt berekraftig stad. Fosnavåg har, som ein del av ei sterk maritim klyngje, alle føresetnadar for å vere det maritime kommunesenteret der berekraftige og innovative løysingar vert lyfta fram.  

Herøy kommune ynskjer at Fosnavåg skal vere det naturlege senteret som vert nytta aktivt av både innbyggjarar, arbeidande og besøkjande. Vi ynskjer å legge til rette for auke tal på innbyggjarar i Fosnavåg sentrum og i kommunen samla sett. Vi ynskjer også å auke antal besøkjande gjennom heile året. For å løyse dette må vi skape eit attraktivt sentrum for alle med gode møteplassar og gje folk ein grunn til å kome til Fosnavåg for både handel og oppleving.  

Herøy kommune ynskjer å følgje opp sluttrapporten frå parallelloppdraget «Byutviklingsprosjekt for Fosnavåg», heretter kalt sluttrapporten, og «Sentrumsvisjon – bærekraftig sentrumsutvikling Fosnavåg», heretter kalt sentrumsvisjonen. Sluttrapporten og sentrumsvisjonen finn du nedst på sida. 

Oppdrag frå byutviklingsgruppa - utviklingsplan

Byutviklingsgruppa (utval for samfunnsutvikling) har gitt kommunedirektøren i oppdrag å starte opp eit arbeid knytt til byutvikling.

Derfor vil kommunen gjennomføre ein konkurranse der vi bygger vidare på sluttrapporten og sentrumsvisjonen og lagar ein oppdatert utviklingsplan for Fosnavåg sentrum.

Utviklingsplanen er avgjerande for å kunne løyse ut midlar til byutvikling frå fylkeskommunen og for å vidareutvikle sentrum. Kommunen vil bruke utviklingsplanen til områderegulering i etterkant. Det vil gjere at utviklingsarbeid og prosjekt kan kome i gang raskare og enklare i framtida.

Bakgrunnsdokument

Du kan også lese meir om arbeidet med byutvikling i Fosnavåg i arkivet til kommunen.