Stor skogbrannfare i området vårt

Deling av eigedom

Deling av eigedom

Når du skal søke om å opprette ein ny eigedom eller dele frå ein eigedom er det viktig at vi får all den informasjonen  vi treng for å handsame søknaden din

Slik søkjer du

Teikn inn på kart i målestokk 1:500 eller 1:1000 slik som du tenker at den nye tomta skal sjå ut.  Du kan frådele  fleire parsellar samstundes. Det er viktig at du målsetjer godt og merkar dei med parsell 1,2 osv.


Du kan bestille kart her.

Fyll ut skjema Oppmålingsforretning - Søknadspliktige tiltak (PDF, 340 kB)

Sjekk kva status eigedomen har i kommuneplan/reguleringsplan.  Det er viktig at dersom du skal dele frå ei tomt at den er avsett til formålet den er tenkt nytta til  i Planarkiv

Dersom den ikkje er det,  må du søke om dispensasjon (PDF, 343 kB) .

Det er grunneigar som kan søke om frådeling.  Dersom nokon annan skal søke må dei ha fullmakt frå grunneigar. 

Naboar og gjenbuarar må ha nabovarsel.  Naboar er eigarar/festarar av eigedom som grensar til eigedomen din.  Gjenbuar er eigar/festar av eigedom på andre sida av vegen.

Naboliste kan du bestille her.

 

Kva kostar det?

Prisane finn du her. (PDF, 71 kB)

 

Søknaden kan sendast til postmottak@heroy.kommune.no

eller til Herøy kommune, Postboks 274, 6099 Fosnavåg