Bli med på Ti på topp

Ynskjer du å kjøpe bustadtomt i Herøy kommune

Ynskjer du å kjøpe bustadtomt i Herøy kommune

I Herøy kommune er der fleire ledige tomter i dei kommunale byggefelta. Tomter som er ledige finn du i Sunnmørskart.

Denne artikkelen er over eitt år gamal og kan ha utdatert informasjon.

Kven kan få reservere/kjøpe bustadtomt?

Alle

Kva kostar det?

Pris i nye bustadfelt:

Kvadratmeterspris (m2) i nye bustadfelt i område kring Leine, Dragsund, Bergsøya skal vere utrekna med basis i kva det kostar å opparbeide bustadfeltet inklusive grunnervervskostnadar. Nye bustadfelt skal i tillegg takserast ved ferdigstilling og endeleg prisfastsetjing vert etter prinsippet kva som gir høgaste salspris for kommunen (sjølvkost eller markedspris).

Pris på eldre opparbeidde tomter:

Tomteprisar
Bustadfelt . pr. m2
Kvalsvik kr. 0
Remøy kr. 100
Trolldalen kr. 100
Dragsund kr. 200
Feirelia kr. 100
Moltu kr. 672
Huldal kr. 880
Vike/Toftedal Det er takst for kvar enkelt tomt.
Bø/Arhaug Det er takst for kvar enkelt tomt.

 

Korleis søkjer du?

Du søkjer ved hjelp av søknadsskjemaet som du finn her

 

Når kan du vente svar?

Vi vil handsame søknaden din så fort som råd. Du får svar innan tre veker.