Har du barn mellom 0 og 12 år?

Eigarskapa våre

Eigarskapa våre

Herøy kommune er eigar i fleire føretak. I eigarskapsmeldinga kan du lese om eigarskapa våre.

Det er eit hovudmål for oss å vere ein profesjonell eigar som aktivt følger opp våre eigarinteresser. 

Eigarskapsmeldinga inneheld 

 • ei generell orientering om kommunalt eigarskap
 • ei oversikt over kva føretak vi har eigarinteresser i
 • informasjon om den økonomiske utviklinga i føretaka
 • informasjon om kven som sit i styra og generalforsamlingane
 • opplysningar om kvifor vi har eigarinteresser i dei ulike føretaka

Last ned eigarskapsmeldinga for 2024–2027 (PDF, 3 MB)

Eigarskap per april 2024

Nedanfor ser du kva selskap vi har eigarskap i.

Aksjeselskap

 • Fosnavåg konserthus AS
 • Furene AS
 • Hareid fastlandsamband AS
 • Havlandet AS
 • Kystvegen Måløy-Florø AS
 • Muritunet AS
 • Nordøyvegen AS, avvikla i 2019
 • Rovdefjordsambandet AS
 • Runde forsking AS
 • Runde miljøbygg AS
 • Sande fastlandsamband AS
 • Sunnmørsbadet Fosnavåg AS
 • Tussa kraft AS

Samverkeføretak

 • Herøy vasslag SA
 • Moltustranda vassverk SA
 • Nerlandsøy vasslag SA
 • Stemmedal vasslag SA

Interkommunale selskap 

 • Interkommunalt arkiv IKS
 • Sunnmøre regionråd IKS
 • Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS
 • Søre Sunnmøre reinhaldsverk IKS

Interkommunalt samarbeid / kommunalt oppgåvefellesskap 

 • Søre Sunnmøre IKT
 • Vest kontroll

Kommunale føretak 

 • ingen 

Foreining / lag / blanda ansvar / anna

 • KLP Gjensidig forsikringsselskap
 • Gjensidig forsikringsselskap
 • Leikanger grendahus
 • Moltustranda grendahus