Interkommunalt landbrukskontor

Kommunane Ulstein og Hareid kjøper landbrukstenester av Herøy gjennom
vertskommuneavtalen om felles landbrukskontor.

Ansvaret for den kommunale landbruksforvaltninga ligg til
avdeling landbruk i Herøy kommune under seksjon for samfunnsutvikling.