Bli med på Ti på topp

Interkommunalt landbrukskontor

Interkommunalt landbrukskontor

Ansvaret for den kommunale landbruksforvaltninga ligg til avdeling landbruk i Herøy kommune under seksjon for samfunnsutvikling. Kommunane Ulstein og Hareid kjøper landbrukstenester av Herøy gjennom vertskommuneavtalen om felles landbrukskontor.

Ta kontakt med landbrukskontoret når det gjeld produksjonstilskot, ulike miljøtilskot og velferdstilskot for gardbrukarar. Du får rettleiing og skjema som gjeld konsesjon, buplikt og skogforvalting.

Søkjer du informasjon om hjorteforvalting så sjå i Hjorteviltregisteret

Gardskartet gir deg god oversikt på eigedomsnivå.

Her finn du oss:

Landbrukskontoret held til på rådhuset i Fosnavåg. Besøksadressa er: Rådhusgata 5.

For gardbrukarane i Ulstein og Hareid vil det interkommunale landbrukskontoret vere tilgjengelege på rådhusa i desse kommunane etter avtale.

Postadresse: Herøy kommune, Avdeling landbruk, P.b 274, 6099 Fosnavåg.

E-post: landbruk@heroy.kommune.no

Telefon: 70081300

Kontakt

Anne Kathrine Løberg
avdelingsleiar
E-post
Mobil 90 03 43 80
Bjørnar Eikenes
sakshandsamar viltforvalting
E-post
Mobil 94 79 41 00
Kristin Myrene
fagkonsulent
E-post
Mobil 99 21 00 97
Marianne Sævik Nerland
konsulent
E-post
Mobil 99 21 00 98