Interkommunalt landbrukskontor

Ansvaret for den kommunale landbruksforvaltninga ligg til avdeling landbruk i Herøy kommune under seksjon for samfunnsutvikling. Kommunane Ulstein og Hareid kjøper landbrukstenester av Herøy gjennom vertskommuneavtalen om felles landbrukskontor.

Ta kontakt med landbrukskontoret når det gjeld produksjonstilskot, ulike miljøtilskot og velferdstilskot for gardbrukarar. Du får rettleiing og skjema som gjeld konsesjon, buplikt og skogforvalting.

Søkjer du informasjon om hjorteforvalting så sjå i Hjorteviltregisteret

Gardskartet gir deg god oversikt på eigedomsnivå.

Her finn du oss:

 

Landbrukskontoret held til i Dragsund industriområde. Besøksadressa er: Nedre Dragsund 2.

Postadresse: Herøy kommune, Avdeling landbruk, Nedre Dragsund 2, 6080 GURSKØY

E-post: landbruk@heroy.kommune.no

Telefon: 70081300

Kontakt

Anne Kathrine Løberg
avdelingsleiar
E-post
Mobil 900 34 380
Kristin Myrene
fagkonsulent
E-post
Mobil 992 10 097
Marianne Sævik Nerland
konsulent
E-post
Mobil 992 10 098