Når Pelagisk Forening skulle vise politikarane kor viktig det er med mange aktørar i fiskerinæringa og kor store ringverknader det får, så valde dei Herøy som eksempel.

Myrvåg omsorgsenter er i gang med eit pilotprosjekt der dei nyttar eRom (elektronisk pasientrom på nettbrett). 

Kjenner du til utviklingsavdelinga i Herøy kommune? Dei har ansvaret for alt frå byggeplanlegging til ulike karttenester i vår kommune. Dersom du har eit byggjeprosjekt på gang, er det denne gjengen du møter i søkeprosessen.

 

No når mørket brått kjem tidlegare og tidlegare på kveld, og det snart er mørkt når skuleungar går til skulen er det viktig å melde inn feil på veglysa.

Nemnd for vilt, fiske og friluft oppmoda Herøy kommune om å kjøpe inn bandtvangskilt for opphenging. Skilta er no på plass.

Silja Osdal Saure startar opp som ny fastlege ved Herøy legesenter frå 3. september.

Frå 1. januar i 2020 blir det forbode å bruke fyringsolje og parafin til oppvarming i privatboligar, offentlege bygg og næringsbygg.