To personar energisjekke sin bustad.

 

Treng du råd om korleis du kan redusere bruk av energi og finne klimavenlege løysingar for din bustad?

Svein Arne Orvik er tilsett som ny kommunikasjonssjef (avdelingsleiar kommunikasjon) i Herøy kommune.

Styrarar og leiarteam frå både kommunale og private barnehagar i dei sju kommunane på Søre Sunnmøre var torsdag samla til regional samling i Honndalshallen i Hornindal.

Når du kjem til rådhuset finn du serviceavdelinga rett fram.

Vest kontroll søkjer ny dagleg leiar etter at noverande leiar skal gå av med pensjon.

Foto frå ei av samlingane i vår.

 Temakafé har vore populært.  No er datoar og program for dei ulike dagane til hausten klar. Målgruppa er framleis dei over 67 år som bur heime.

Ein av Stoklands sine bilar.

No startar tømming av septiktankar i kommunen. Stoklands planlegg oppstart i veke 39.

Dei to vaksinane frå BioNTech/Pfizer og Moderna er no oppdaterte i nye versjonar til bruk for oppfriskingsdose i Noreg.

Regjeringa har bestemt at kommunane no kan gi oppfriskingsdose til fleire som ønskjer det.

Pleie- og omsorgsavdelinga, i samarbeid med Søre Sunnmøre Demensforening, arrangerer gratis aktivitetsvennkurs to kveldar i september.