IMG_20181101_133602012_HDR

Det er gjennom tilskotsordninga "Tiltak for auka sykkelbruk" at kommunen har fått innvilga midlane frå Statens vegvesen. Vegen kjem i bakkant av klatreparken.

Leinehornet

 

Antal deltakarar aukar, veldig kjekt at mange kjem seg ut i naturen. 

Myrsnipa barnehage er blitt ein livsgledebarnehage, og vi skal spreie livsglede for dei eldre på Myrvåg omsorgssenter.

Renathe

 

Vi er opptekne av kva som er viktig for deg! No lurer vi på om du har innspel til korleis helse og omsorg skal arbeide dei neste åtte åra i Herøy kommune.

Alvilde framfor plakaten sin på Vinterkonferansen i Bergen

Norsk Geologisk Forening inviterte nyleg til Vinterkonferanse i Bergen, og Herøy kommune var tilstades. Det er ein arena for alle disiplinar innan geofaget med eit mål om å bidra til kunnskapsdeling, nettverksbygging, inspirasjon og faglig påfyll.

båt illustrasjpn

No kan du melde deg på Pårørandeskule. Dette er eit undervisingstilbod til deg som har omsorg for, eller har ein nær ven med demenssjukdom.

IMG_20190116_125605

Kommunane Herøy, Ulstein og Vanylven har frå 1. januar 2019 etablert eit felles skatteoppkrevjarkontor, Søre Sunnmøre kemnerkontor.

Vår 2015 100

No kan de søkje på hovudopptaket for barnehageplass for barnehageåret 2019/2020. Søknadsfristen er 1. mars. Treng du plass i SFO må du søkje innan 15. april.

 

Losen liggande for nett

 

No er vår chattebot, Losen, klar til bruk. Du finn den på nettsida til kommunen, nede i høgre hjørne. Den er også tilgjengeleg på mobil og nettbrett.

Ansvarleg vertskap

Ansvarlig vertskap er et kurs for deg som arbeider på ein skjenkestad/utestad

med bevilling til å skjenke alkohol og for dei som søkjer om skjenkeløyve for enkeltarrangement.