Vegen Kleppåsen vert asfaltert i morgon, onsdag 11.november, og torsdag, 12. november.

 Hausten kan vere fin med mykje ulik sansing av det som skjer både ute og inne. Ute endrar naturen seg, blada på treda skiftar farge og dei dett av. Vi kan undre oss over det, lære om ulike fargar, vi kan til og med ha ulike formingsaktivitetar ute. Nokon har fødselsdag, vi feirar og har mange fine stunder ilag.

Det seier ordførar i Herøy kommune, Bjørn Prytz. Han er imponert og stolt over at idrettslaga våre klarar å halde oppe store deler av aktiviteten samstundes som ein sikrar godt smittevern.

Regjeringa varsla den 05.11.20 nye innstrammingar i tilrådingar og regelendringar som ledd i kampen mot pandemien. Endringane er vedtekne og vert sett i verk frå 08.11.20 kl. 24.00.

Kommunedirektør, Trond Arne Aglen, ber alle tilsette i Herøy kommune vurdere gjennomføring av fysiske møte dei neste vekene.

Petter Ole Kopperstad er engasjert inn i kulturavdelinga fram til neste sommar, og går no inn i stillinga som konstituert kulturleiar for Eileen Gjerde som skal ha permisjon fram til årsskiftet.

 

I dag hadde elevane på 5.-7.trinn besøk av forfattar Maria Parr. Elevane bokbada henne - det gjorde dei med stor suksess!

I dag kom ny informasjon om påbud og tilrådingar frå regjeringa.

Dersom guten eller jenta di er 9-10 år og eldre, er svaret truleg ja. Beredskapsteamet mot mobbing i Herøy åtvarar no om at skulane har fanga opp ein trend der barn, langt ned i barneskulealder ser porno frivilleg eller vert pressa til å sjå porno av jamnaldrande barn.  

Regjeringa har søndag 1. november valt å gripe inn i legestreiken med tvungen lønnsnemnd. Det betyr at streiken mellom KS og Legeforeningen, som hadde ramma Herøy kommune frå i morgon 2. november, ikkje blir noko av.