- Vi skal sikre helsehjelp til dei som treng det. Ingen skal vere redde for å ta kontakt med legane for hjelp dersom dei har behov for det, sjølv i denne situasjonen vi har no med koronavirus, seier kommuneoverlege, Kristian Gottbliebsen.

Smittevernoverlegen har gjort vedtak 30.03.20 som du kan lese i denne saka.

84 personar har registert seg som helsepersonell i Herøy for å kunne bidra i koronasituasjonen. Dei har brei bakgrunn og kompetanse. 

 

Ved å fastsette ei lokal forskrift kan kommunen innskrenke den lovlege brenninga ved å forby brenning, eventuelt berre tillate det i enkelte område i kommunen, til bestemte tider, ved å skjerme sårbare institusjonar og så vidare.

Campingplassar og stadar tilrettelagt for bubilparkering i Herøy vert stengd i perioden 01.04 – 13.04.20.

 

Testing skal alltid vere avtalt på førehand. Du vil få beskjed om når du skal møte og kvar du skal møte. 

 

Mange arbeidstakarar har dei siste vekene søkt om dagpengar frå NAV. Frå måndag ettermiddag 30. mars vil desse personane kunne søkje om forskot på dagpengar. Pengane kan utbetalast før påske.

  

Det er stor pågang på telefon og chat til NAV sitt kontaktsenter. Arbeids- og velferdsdirektoratet ønskjer å få til ein midlertidig kanal for dei som har behov for sosiale tenester og kontakt med sitt NAV-kontor.

 

Dei lokale karantenereglane for Herøy gjekk ut 27.03.20 kl. 24:00 i samsvar med råd frå fylkesmannen. Dette gjer vi mellom anna  fordi vi no har fleire tilfelle av Covid-19 i kommunane på Søre Sunnmøre. Det viktige no er å avgrense smitteutbreiinga  lokalt, og å halde fast på og presisere dei  hygiene- og reiseråd som helsemyndigheitene gir.

 

Karantenereglane for Herøy kommune gjeld til midnatt 27.03.20. Etter dette gjeld dei nasjonale reglane. Følg likevel med på heimesida vår i tilfelle det kjem endringar.