Manglar du bil? Treng du transport til Fosnavåg eller skal reise vidare med anna buss frå Myrvåg? Då kan FRAM Flexx vere eit alternativ for deg.

Om du har teke i bruk helsenorge.no og fått innvilga ei heimeteneste, kan du sende og ta imot meldingar frå helse- og omsorgstenestene i eiga kommune.

Herøy kommune stadfestar at ein person frå Herøy har testa positiv for Covid -19 (koronavirus) i utlandet. Ved innreise til Noreg var testen negativ.

I samsvar med reglane i plan- og bygningslova § 12-3 og §12-8 gjer vi med dette det kjent at det vert starta opp arbeid med detaljregulering for eit avgrensa område på Mjølstadneset i Herøy kommune.

Mange ringer til legesentera våre fordi dei tykkjer det er vanskeleg å vite om dei skal teste seg. Er du også usikker?

Med bakgrunn i den sentrale rettleiar, råd frå FHI og lokal smittesituasjon er det utarbeidd nedanståande lokale presiseringar for besøk i sjukeheim datert 29.05.20, revidert 04.06.20, 15.07.20, 25.08.20 og no 02.09.20.

Fosnavåg Nyskapingspark som vart opna hausten 2017 vart avvikla 1.august.

Tysdag 1. september tek helsestasjonane i kommunane Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta i bruk digital post for sending av brev. Dette inneber at føresette og barn/ungdom over 16 år i dei fleste tilfelle ikkje lengre vil få timeinnkallingar og andre brev frå helsestasjonen, skulehelsetenesta eller svangerskapsomsorga tilsendt som ordinær brevpost.

Har du fastlege ved Herøy legesenter eller Myrvåg legesenter? No kan du bestille tid på nett og på SMS for å teste deg for covid-19 (koronavirus).

Byggearbeidet ved Herøy rådhus pågår for fullt, og førstkomande onsdag 26. august vert parkeringssituasjonen ved rådhuset ytterlegare redusert.