Dårleg på planlegging? Frykt ikkje! Måndag vert det drop in-vaksinering i kyrkjekjellaren i Ytre Herøy kyrkje.

Tone Larsen frå Herøy kulturskule er instruktør for førskuleborna.

 

Frå 7. september sorterer avdeling for Herøy gard under sektor for samfunnsutvikling. 

Vaksinasjon for denne aldersgruppa vert gjennomført torsdagane i veke 38 og 39. Det vil seie 23. september og 30. september.

Frå og med måndag 20. september kan du som har alvorleg nedsett immunforsvar, få dose 3 av koronavaksinen. Dette gjeld personar med visse diagnoser (gruppe 1), og personar med immundempande behandling av annan årsak (gruppe 2). 

Asfaltering ved røystelokalet i Einehallen skaper bilkø og utfordringar på valdagen.

Onsdag 15. september er det klart for kommunestyremøte i Herøy kommune. 

         Dei minste på tur og helsar på sauene som er på markane i nærområdet vårt. 

Det har vore god oppslutnad om vaksinasjon i aldersgruppa 16 - 17 år i Herøy kommune, og snart får born frå 12 til 15 år tilbod om koronavaksinen i Herøy.