Vi har levert inn vårt bidrag med temaet "Være sammen"

Bruk forslagskassa! Det er éin av måtane du kan påverke lokalpolitikken på mellom kommunevala. Her får du fleire tips.

   

Grunna redusert bemanning har vi sett oss nøydde til å innføre telefontid for Utviklingsavdelinga. Dette gjeld for fagområda landmåling og byggesak.

   
Avdeling for tenestekoordinering er ei av fire avdelingar i sektor helse og omsorg. Avdelinga fungerer som staben til kommunalsjefen, og har åtte tilsette. Du finn oss på Herøy helse- og omsorgssenter på Eggesbønes.

 

 

Etter å ha vore stengt ein periode, er foreldreappen Tieto Education no open igjen.

Denne gjengen har valfaget "Innsats for andre". Dei går åttande trinnet på Ytre Herøy Ungdomsskule.           

Onsdag 30. oktober var ein gjeng frå åttande trinn ved Ytre Herøy Ungdomsskule (YHU) på sjukeheimen på Eggesbønes.  Dei har nemleg valfaget  "Innsats for andre", og målet for dagen var å spreie glede blant bebuarane.

  

Grunna tekniske problem er sentralbordet delvis nede.

   

Helseoversikt er namnet på ein ny norsk og gratis app som er utvikla i tett samarbeid med helsepersonell og kommunal helseteneste. No kan gravide og småbarnsforeldre få trygge svar samla på ein stad.  

  

No kan du kome innom helsestasjonen på Eggesbønes kvar torsdag mellom klokka 14 og 15 fram til og med 19. desember 2019 for å ta influensavaksine. Du treng ikkje å bestille time. 

Dei som får heimehjelp eller matombering, eller dei som har fullmakt frå desse, kan no kommunisere digitalt med dei tilsette i kommunen.