Foreldre er opptatt av å gi barna sine tryggleik og god omsorg.

Circle of Security parenting-COS (tryggleikssirkelen) har som mål å styrke tilknytinga og samspelet mellom barn og foreldre. Tryggleikssirkelen hjelper foreldre til å bli meir bevisst barnets behov og reflektere over eigen omsorgsutøving.

Møre og Romsdal fylkeskommune sin pris for årets ungdomsråd 2021 vart i dag tildelt Herøy ungdomsråd. Det var ein stolt gjeng som stilte seg opp saman med ordførar Bjørn Prytz i sommarsola i samband med fylkestinget.

 -Det kan sjå ut til at vi kan få ein liten auke i nye tilfelle av covid-19 i Herøy framover, og kanskje ei litt større bølgje utover hausten.

 

Idag har 1.-4.trinn på Nerlandsøy skule idrettsdag.

 Tysdag 14. juni hadde vi i Bergslia barnehage sommarfest ute.

Frå Be'gloriuos 2022.

 Her kan du sjå Be'glorious 2022. Super innsats og fantastisk show frå alle som var med! Vi gler oss til 2023.

Helse og omsorg arrangerer komande torsdag ein eigen aktivitetsdag for dei eldre i sjukeheim og omsorgsbustadane på Eggesbønes.

 Søndag 19. juni markerer vi at folkebiblioteket er 200 år og inviterer til bibliotekfestival på Herøy gard!

Ny regional legevakt og legeplanen legg grunnlaget for den positive utviklinga i legetenesta.

Måndag 20. juni vert siste ordinære vaksinasjonsdag mot covid-19. Vaksinasjonsstad er kyrkjekjellaren, Herøy kyrkje.