Lisa Gottliebsen starta i jobben som ny kommunepsykolog i Herøy kommune 1. desember.

Oddrun F. Strand har jobba i Herøy kommune i snart 45 år. No vert ho pensjonist.

Måndag 30. desember vert det romjulstreff for herøyværingar som tenkjer på å flytte heim att, eller for dei som er i tvil om dei skal halde fram med å bu her.

Har du lyst å bidra til at andre får ei meir meiningsfylt fritid? Gi venskapeleg hjelp eller rådgjeving?

Kristian Gottliebsen er den nye fastlegen ved Herøy legesenter, og har allereie funne seg godt til rette i Herøy kommune.

 

Herøy kommune fekk i sommar tildelt løyving på kr 108,5 million frå regjeringa til forskottering for utdyping av Fosnavåg hamn. Kontrakta vart denne veka signert.

Da er årets 10 på topp sesong over for denne gong. Medaljar og pokalar er sendt ut og premiar er gitt til årets vinnarar. 

Juletradisjonar i barnehagen

 

 

 - Vis aktsemd ved bruk av fyrverkeri, seier John Normann Pettersen i Herøy Brann og redning.

Anne Gerd Bjorvatn-Eneroth har takka til 100 % fast stilling, og tek til i jobben frå 1. januar.