Her får du ei oversikt over kommunale ladepunkt for elbil i Herøy kommune.

Den kommunale planstrategien for Herøy kommune er lagt ut til offentleg ettersyn i sju (7) veker. Dette vart vedteke i kommunestyret i sak 90/20, i møte 09.06.2020, i medhald av § 5-2  i plan- og bygningslova (PBL). 

Ta Tak er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med si psykiske helse og/eller rusmiddelavhengigheit.

Det betyr at mottaket opnar frå 10. august.

Kommunestyret har i møte 18.06.2020 vedteke Detaljreguleringsplan for Kleivaneset.

  

Fredag morgon var det nøkkelseremoni og elevane ved Einedalen skule fekk sjå den flotte, nye fleirebrukshallen frå innsida for første gong.

Endelig kom sola og sommaren. Vi har mange kjekke aktivitetar ute, og gler oss over at det vert varmare og varmare, og snart kan vi stikke føtene i sjøen også. Skal tru om det vert badetemperatur ?

Med grunnlag i vedtak som vart fatta i formannskapet 09.06.2020 (F-sak 85/20), varslar Herøy kommune oppstart av planarbeid "Detaljregulering for massetak på Igesund"

    
Med grunnlag i vedtak som vart fatta i formannskapet 09.06.2020 (F-sak 86/20), varslar Herøy kommune oppstart av planarbeid "Detaljregulering for massetak på Nerlandsøya"

     
Med grunnlag i vedtak som vart fatta i formannskapet 09.06.2020 (F-sak 87/20), varslar Herøy kommune oppstart av planarbeid "Detaljregulering for ny tilføringsveg Kvalsund - Nerland/Kvalsvik"