Kva Herøy-bedrift vil du nominere som årets bedrift i fylket? Kandidatane kan kome frå industri, handverk, service eller opplevingsnæringane.

«Myrvåg er den mest sentrale staden for lokalisering av tilbod som skal dekke dei sju kommunane på søre Sunnmøre», skriv den fungerande ordføraren i Herøy i eit brev til Helse Møre og Romsdal.

To jenter går til skulen.

Skulane våre går no i gang med å skrive inn nye elevar. Det betyr at føresette som har barn fødde i 2017 snart får tilsendt særskild informasjon om dette. 

I filmen ser du kvar du som forelder skal stoppe for å sleppe av barn.

Svært mange barn ferdast ved skulane, barnehagane og kulturhuset på Bergsøya. Du som brukar bil i området: Sjå korleis du skal køyre slik at barna kan ferdast trygt.

Illustrasjonsbilete.

Har du lyst å vere med og påverke framtidas helseteneste for barn og unge i Møre og Romsdal? Bli med på workshop onsdag 1. februar!

Skeiv Verden fekk med seg ei Fosnavåg-drikkeflaske etter eit lærerikt foredrag.

 

Mange hadde møtt opp til det som vart ei lærerik stund om det å vere annleis. Temaet var det å møte skeive unge med minoritetsbakgrunn på ein god måte.

– Eit heilt liv – og eit langt liv – har Knut kjempa for det han trudde på, sa fungerande ordførar Bjarne Kvalsvik i gravferda til Knut Nærø, tidlegare ordførar i Herøy.

Vi treng fleire vikarar i barnehagane og skulane våre. Kan du bidra? Ta kontakt eller send ein søknad!

Frode Huru gir over rektorpinnen til Synnøve Kallekleiv.

Synnøve Kalleklev gler seg veldig til å gå i fotspora til Frode Huru. – Dei tilsette er kreative, omsorgsfulle og kunnskapsrike vegvisararar for borna, seier Kalleklev.

Korleis ser budsjettet til kommunen for 2023 ut? Og korleis er planen for pengebruken i dei komande åra? Det kan du lese om i budsjettet og økonomiplanen som kommunestyret har vedtatt.