Vi oppmodar alle elevane våre om å melde seg på sommarles.

 

I dag, 6. juni, blir «Kva er viktig for deg-dagen» markert over heile landet, også internasjonalt.

Husbanken har tildelt Herøy kommune tilskot for vidaretildeling for 2019.


Husbanken har bevilga kommunen:
- Tilskot til etablering kr. 600 000,-.

Herøy kommune nyttar systemet Varsling 24 for å varsle innbyggjarane. Vi varslar når det oppstår ein situasjon som  krev at du får rask informasjon. Systemet varslar via SMS-melding til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon, og via e-post.

 

 

Arbeidet med å skifte varmekablar i rådhustrappa har starta. Dette medfører at hovudinngangen vil verte stengt så lenge arbeidet går føre seg.

Konkurranse om prekvalifisering til etterfylgjande konkurranse med forhandling er no kunngjort på Doffin! No er det berre å vente i spenning på entreprenørmarkedet si tilbakemelding. Vi ynskjer alle god helg og ser fram til ei hektisk periode.

Frå venstre jobbkonsulent June Skeide Bergseth, avdelingsleiar ved anlegg og driftsavdelinga Fred Arnesen, deltakar i prosjektet Ole-Jonny Alvestad og prosjektleiar Edvin Eri Pettersen sitjande. 

Vegvesenet har sendt beskjed til kommunen om at sykkelvarslinga i Sæviktunnelen er midlertidig ute av drift.


Hadde du «kregdå» eller «krilla» som barn? 
Dette også kjent som meslingar. Før 1960 var dette ein vanleg barnesjukdom som «alle» hadde.  

 

Herøy kommune vil søkje om tilskot til utbygging av breiband til område i kommunen som ikkje har slik dekning.