Frå venstre jobbkonsulent June Skeide Bergseth, avdelingsleiar ved anlegg og driftsavdelinga Fred Arnesen, deltakar i prosjektet Ole-Jonny Alvestad og prosjektleiar Edvin Eri Pettersen sitjande. 

Vegvesenet har sendt beskjed til kommunen om at sykkelvarslinga i Sæviktunnelen er midlertidig ute av drift.


Hadde du «kregdå» eller «krilla» som barn? 
Dette også kjent som meslingar. Før 1960 var dette ein vanleg barnesjukdom som «alle» hadde.  

 

Herøy kommune vil søkje om tilskot til utbygging av breiband til område i kommunen som ikkje har slik dekning.

 

Rådmann i Herøy kommune, Olaus-Jon Kopperstad fortel om året 2018 i denne saka.

No startar feiesesongen. Er du klar?

I parken går det stadig framover. Eit sanitærbygg er på gang og folk kan snart nytte seg av  i sentrum .

Tekst og foto: Thomas Teige Sporsheim

 

Det vert omkøyring på fv. 10 rundt Gursken. 

 

Det har vore vårteljing av hjort i alle 7 kommunane på ytre Søre Sunnmøre.

Den årlege ruteendringsprosessen for ferje-, hurtigbåt- og bussrutene vil starte i august 2019. Endringar vil gjelde frå 1.mai 2020. Om du har innspel, er det viktig at dei kjem fram no.