Heid Turløype 8 11 13 009.jpg

Handlingsprogram for spelemiddel - avgrensa høyring

29.10.2014

Handlingsprogrammet til Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er lagt ut på høyring i perioden 31.10.2014 - 28.11.2014. Handlingsprogrammet er grunnlag for at lag- og organisasjonar kan søkje om spelemiddel frå fylkeskommunen.

Bilde Plangrense Eggesbø.JPG

Detaljregulering Eggesbø 37/222 m.fl. - Varsla oppstart

27.10.2014

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 blir det med dette varsla oppstart av arbeid med detaljregulering for 37/60, samt delar av 37/174, 37/384 og FV654 på Eggesbø i Herøy kommune. Arbeidet blir utført av Plot arkitekter as på vegne av Barstadklær as v/Egil Giørtz.

minimesse.jpg

Minimesse på Ytre Herøy ungdomsskule

24.10.2014

Elevane i 9.klasse hadde laga til minimesse på ungdomskulen i dag. Dei laga standar om ulike bedrifter og yrke i kommunen, og inviterte føresette, kjende og næringslivet til å kome.

2.jpg

Konserthuset i Fosnavåg opna

24.10.2014

Ordførar Arnulf Goksøyr opna konserthuset ved å montere logoen til konserthuset. Gokøyr er stolt og veldig imponert over opningskonsert.

arbeidskatt.png

Informasjonsdag for arbeidsgivere og næringsdrivande 2014

24.10.2014

Interkommunal arbeidsgiverkontroll avholder kurs for arbeidsgivere og næringsdrivande.Kurset er beregnet på de som til daglig arbeider med lønnsområdet (skattetrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsinnberetning).

padlock padlock