Adresseparsellar

Adresseprosjektet 2015

23.01.2015

Kom med forslag til nye vegnamn i Herøy! Herøy kommune starter ny runde med adressering. Etter det store adresseprosjektet i 2012 har vi fortsatt nokre vegar utan namn på fleire stader i kommunen: Bergsøya, Frøystad-Røyra, Tjørvåg, Aurvåg, Dragsund, Kobbeneset.

Kulturprisen2013.jpg

Ynskjer kandidtatar til kulturprisen 2014

22.01.2015

Herøy kommune skal dele ut Kulturprisen for 2014 i vinter. Vi ber i høve dette om forslag til kandidatar. Frist for å kome med forslag er sett til 6. februar.

Saulius Slamas og Saulius Zvikas ved møteplassen i Heid Turløype.

Heid Turløype 3.byggesteg under arbeid

19.01.2015

I slutten av november starta arbeidet ute i marka med bygging av Heid Turløype 3. byggesteg. Etter eit lengre opphald i tilknyting jula, er ein no i sving att, og har allereie kome over 200 m opp i traseen.

frivilligprisen2014.jpg

Frivilligprisen 2014

19.01.2015

Det kom inn 7 forslag til frivilligprisen 2014. Alle kandidatane var absolutt verdige mottakarar, som har gjort ein betydeleg frivillig innsats gjennom mange år. Juryen fekk difor ein vanskeleg, men takknemleg jobb med å velje ut prisvinnarane for 2014 som vart Saroja og Jeyakumar .

barnehage copy.jpg

Hovudopptak – barnehageåret 2015/2016

19.01.2015

I Herøy kommune har vi 4 kommunale og 5 private barnehagar. Vi har felles søknadskjema og opptak ved barnehagane. For søknad om plass frå august 2015 må det søkast i perioden 01.01. – 01.03.2015.

padlock