1_web.jpg

Erfaringskonferanse om velferdsteknologi

16.09.2014

Tysdag 2. september arrangerte Velferdsteknologiprosjektet på Sunnmøre erfaringskonferanse i Bystyresalen til Ålesund kommune. Konferansa samla 90 deltakarar frå 15 forskjellige kommuner i Møre og Romsdal, samt forskjellige lag/foreninger og private firma.

Jensholmen_JPG.jpg

Reguleringsendring Jensholmen

15.09.2014

I samsvar med § 12-8 i plan- og bygningslova vert det med dette varsla oppstart av arbeid med privat reguleringsendring for delar av reguleringsplan "Jensholmen" i Herøy kommune.

vass1.jpg

Vassbrot i Myrvåg

15.09.2014

Det er brot på vassleidninga i Aspevika og ein vil frå Aspevika og innover verte utan vatn nokre timar. Du kan endå tappe vatn så du har til det mest naudsynte dei neste timane.

Dugnadspause på gjengen

Heid Turveg – 3. byggesteg

12.09.2014

Dugnadsarbeidet i 3. byggesteg av Heid Turveg frå Kulturhuset og opp på Tverrfjellet er kome godt i gong. 8 – 12 dugnadskarar og ei kvinne har stått på kvar tysdag siste månaden i eit par timer før det verte mørkt. Og dei gjer ein kjempejobb. Målet er at vi skal fortsette med dette inn i oktober.(Foto: Dugnadsgjengen tek ein pust i bakken)

Pårørandekurset TA TAK startar i oktober

11.09.2014

TA TAK er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med psykiske vanskar og/eller rusmiddelavhengigheit.

padlock padlock