Varsel

Terrortrusselen mot Noreg

25.07.2014

Herøy kommune fylgjer nasjonale føringar for beredskap mot mogleg terrorhandling. I følgje Politiet er trusselen uspesifikk og lite konkret, men samtidig truverdig. Vi har ikkje meir informasjon om saka enn det som kjem fram gjennom media og andre offentlege tilgjengelege informasjonskanalar.

Politiet

Politiet aukar beredskapen

24.07.2014

- Politiet har motteken informasjon om at nokon planlegg å gjennomføre ein aksjon i Europa, der Noreg er nemnt. I tråd med dei tiltak som Politidirektøren har bestemt, styrker Sunnmøre politidistrikt sin beredskap lokalt, seier fungerande politimester Ingar Bøen i Sunnmøre politidistrikt.

Herøy rådhus

Munnleg språktrening og lokalkunnskap

24.07.2014

Målet med dette kurset er å trene norsk munnleg og bli kjend med kommunen du bur i. Vi skal ha god tid til å bli kjend med kvarandre, vi skal snakke mykje saman, og på kvar samling vil det vere fleire frå Norge saman med oss. Her vil du bli kjend med mange nye!

Nordstjernen.jpg

Ønskjer å få til båtkortesje

17.07.2014

Båtfolket blir oppmoda til å dra ut i Flåværleia for å møte MS «Nordstjernen» og «Kystpilegrimsleia Seilasen 2014» velkommen til Herøy 27. juli.

Kystpilegrimsleia Seilasen 2014

10.07.2014

Den 27. juli ynskjer vi deg velkomen til Herøy Gard og «Kystpilegrimsleia Seilasen 2014». Arrangementet markerer starten for prosjektet «Kystpilegrimsleia», og saman med gjestar frå MS Nordstjernen, biskopen frå Stavanger, Bjørgvin, Møre og Nidaros møtes vi til friluftsgudsteneste, kyrkjekaffi og ope museum på Herøy Gard.

padlock padlock