koparstad.jpg

Varsel om framlegg til reguleringsendring "Koparstad gnr/bnr 3/4 og 11 mfl."

23.10.2014

I gjeldande reguleringsplan «Koparstad 3/4 og 11 mfl.» er det regulert inn bustadareal, nærmare bestemt frittliggjande småhus (FS) og konsentrerte småhus (KS).

vass1.jpg

Viktig melding frå Stemmedalen vasslag

22.10.2014

Stemmedalen vasslag v/Moldskred, melder om at det i dag frå om lag kl. 12 vil verte gjort ein del arbeid i Aspevika. Vatnet vert vekke for områda Tjørvåg, Myrvåg, Dragsund og Leikong.

kransing toftestøvegen 11.jpg

Kranselag på Toftestøvegen 11

21.10.2014

Dette er bilde teke på kranselag på Toftestøvegen 11.

Konkurranseområde_500_m_byen.jpg

Byutviklingsprosjektet fullfinansiert

21.10.2014

Regional- og næringsutvalet i Møre og Romsdal fylke vedtok i går å støtte byutviklingsprosjektet i Fosnavåg og løyvde inntil 850 000 kroner frå tiltaksfondet. Prosjektet er dermed fullfinansiert og detaljer gjenstår før ein kan lyse prosjektet ut på Doffin.

Vern for eldre symbol Internett.jpg

Vern for eldre - Nasjonal kontakttelefon.

21.10.2014

Vern for eldre hjelper alle over 62 år som står i fare for eller er utsatt for overgrep. Tilbudet er gratis, og innringer kan være anonym.

padlock padlock