Vallogo 2015

Kommunestyre- og fylkestingvalet 2015

03.09.2015

Kven har røysterett? • Norske statsborgarar • Nordiske statsborgarar som er registrerte som busette i Noreg seinast 30. juni 2015 • Andre utanlandske statsborgarar som er registrerte som busette i Norge dei tre siste åra før valdagen • Alle må ha fylt 18 år innan utgangen av 2015

utropsteikn.jpg

Myrvåg legesenter held stengt 8. og 9. september

03.09.2015

I høve omlegging til nytt datasystem er Myrvåg legesenter stengt tysdag 8. og onsdag 9. september.

viser av eldre årgang.JPG

Konsert med ”Viser av eldre årgang”

02.09.2015

Måndag 21. september kjem Leif Inge Thormodsæter til Myrvåg Omsorgssenter og Herøy Omsorgssenter, Eggesbønes med konserten ”Viser av eldre årgang”. Leif Inge har jobba som profesjonell musikar sidan 1987 og har hatt over 10 000 institusjonskonsertar. Han har utdanning frå Agder Musikk-konservatorium på klassisk gitar og song.

RFFMN.jpg

6,5 mill. til kvalifiseringsprosjekt i Midt-Noreg

02.09.2015

Denne utlysninga retter seg mot små og mellomstore bedrifter (inntil 250 tilsette), næringsklynger og næringsnettverk, samt aktørar innan offentleg sektor. Universitet, høgskular og FoU-institusjonar kan søkje om eit forskingsprosjekt når det er i samarbeid med en eller fleire bedrifter og/eller aktørar innan offentleg sektor innanfor regionen.

frontbilde-regplan-42-1-lanternen.jpg

Godkjend reguleringsplan – detaljreguleringsplan for gnr. 42, bnr. 1 mfl. (Lanternen Marina)

31.08.2015

Herøy kommunestyre godkjende detaljreguleringsplan for gnr. 42, bnr. 1 mfl. (Lanternen marina) i møte 27.8.2015, sak 96/15. Frist for klage er sett til 25.9.2015.

padlock