Leikanger skule1.jpg

Konkurranse Leikanger skule og grendahus

05.02.2016

Herøy kommune inviterer til konkurranse med forhandling for tilbygg og rehabilitering av Leikanger skule og grendahus.

ukm2a.jpg

Herøyungdomen klar for UKM 2016

05.02.2016

På laurdag brakar det laust med ungdommens kulturmønstring eller «Ung Kultur Møtes» som er det nye slagordet. Mange flinke ungdomar er klare til å entre scena, nokre av dei for aller fyrste gong.

IMG_1796.JPG

Søknadsfrist kulturmidlar 2016

04.02.2016

1. april 2016 er fristen for å søkje driftstilskot til laget, tilskot til leikeplassar og nye tiltak/investeringar. Dei andre kategoriane kan ein søkje på heile året.

Oversiktsbilde planområdet

Varsel om oppstart av planarbeid og offentleg høyring av planprogram, deponi i Fosnavåg

02.02.2016

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 vert det varsla oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for gnr. 35, bnr. 31 mfl. i Fosnavåg (tilrettelegging for deponi) og offentleg ettersyn av planprogram.

kommunevåpen for web

Nettsida- ikkje tilgjengeleg mandag ettermiddag

29.01.2016

1. februar i tida 16.30 - 20.00 vil nettsida til kommunen vere ute av drift. Dette med bakgrunn i vedlikehaldsarbeid og oppgraderingar.

Login for redigering