doktorproktor2.jpg

Fosnavåg kino 1 år laurdag 3. oktober!

02.10.2015

Vi inviterer til stooor bursdagsfeiring på laurdag. Det blir eksklusiv førpremiere, premiedryss, popcorn-badekar-bading, kake og mykje meir

Ansvarleg Vertskap plakat.PNG

Kurs i Ansvarleg Vertskap for skjenkestadane

01.10.2015

Kommunane på Søre Sunnmøre inviterer til kurs i "Ansvarelg Vertskap". Ansvarleg Vertskap er et kurs for deg som arbeider på ein skjenkestad/utestad med løyve til å skjenke alkohol. Kurset gjev deg opplæring i kva alkohollova krev, og kunnskap om kva som skjer med kroppen når det vert drukke alkohol, både fysisk og psykisk.

opptrekte vaksiner.jpg

Tid for influensavaksine

30.09.2015

No er årets influensavaksine komen. I Noreg varer influensasesongen vanlegvis frå november til april. Ein bør vaksinere seg i god tid for å ha eit så godt vern som mogleg.

john og tore.jpg

Ta "kjøkkenpraten" med dei eldre foreldra dine

30.09.2015

Med nokre enkle grep kan du hjelpe til å redusere brannfaren hjå eldre du bryr deg om. Ta den viktige «kjøkkenpraten», ein prat om kva slags brannfarar som finst i heimen, og kva ein kan gjere for å betre branntryggleiken.

Ope møte om bustadsmarknaden

Kommunedelplan for bustadpolitikk 2015-2019 utlegging til offentleg ettersyn

25.09.2015

Formannskapet vedtok i møte 8.9.2015, sak 167/15, å leggje ut Kommunedelplan for bustadpolitikk 2015 - 2019 til offentleg ettersyn.

Login for redigering