Knut Haugland og Thor Heyerdahl på Kon-Tiki-flåta.

”Hemmeleg helt” v/ Svein Sæter.

26.03.2015

Tysdag 14. april kjem Svein Sæter til Myrvåg Omsorgssenter (kl. 12:00) og Herøy Sanitetshus (kl. 17:00) og fortel om Tungtvannsaksjonen og Kon-Tiki-ekspedisjonen. To store bragder som gjorde Norge verdskjent. Knut Haugland var med på begge. - Han levde eit utruleg liv, men heldt seg i bakgrunnen, seier forfattaren Svein Sæter, som skreiv boka...

Gjengen i Turstiprosjektet

Turstiprosjektet i Myrvåg og Tjørvåg.

26.03.2015

Herøy kommune har gitt midlar til turstiprosjektet i Myrvåg og Tjørvåg. Prosjektet er eit samarbeid mellom Myrvågtoppen Grendalag, Myrvåg Grendalag og Tjørvåg IL v/trimgruppa. Tjørvåg IL har stått som søkar for prosjektet. Mykje av arbeidet har fått føre seg som dugnad -skikkeleg flott har det vorte.

Bowling copy.jpg

Har du rom for ein til?

25.03.2015

Ikkje alle barn kan bu heime. Over 10 500 barn og unge bur i fosterheim i Noreg i dag. På Sunnmøre treng vi om lag 50 nye fosterheimar i år. Har du rom for ein til?

Heid Tursti - utsikt Våji.jpg

Invitasjon til dialogsamling om folkehelse

25.03.2015

Herøy kommune ynskjer å samle alle lag og organisasjonar i kommunen til Dialog om folkehelse. Folkehelse kan ein enkelt seie er samfunnet, lag og organisasjonar, det offentlege og private, lokalsamfunna og enkeltpersonar sitt arbeid og innsats for å forebygge sjukdom, skade, forlenge liv og fremme helse. I dette ligg m.a. trivsel, oppleving, kosthald...

FosnavågKonserthus_195A0719_FotoKristinStøylen.jpg

Super omtale av profilen til Fosnavåg konserthus på Creative Bloq

25.03.2015

Nettstaden Creative Bloq formidlar dagleg kreative tips og inspirasjon rundt web design, grafisk design og 3D. Det beste designarbeidet blir formidla til lesarane og gir dei ei innsikt til å være oppdatert på dei siste trendane og utviklinga i global design, for å gjere dei rusta til å heile tida levere gode og innovative løysingar. Designbyrået...

padlock