pengar

Interkommunal arbeidsgiverkontroll held kurs for arbeidsgivarar og næringsdrivande. Kurset er retta mot dei som til dagleg arbeidar med lønnsområdet (skattetrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsrapportering).

Taredyrking

I Noreg har me hausta tare frå fjøra sidan før vikingtida. Men no i dag fins det nye former for å skaffe havets grønsaker – å dyrke taren, på lange tau under vassflata.

Frå brosjyre ungdata

Kompetansesenter rus (KoRus) har laga eit inspirasjonshefte der det er samla nokre gode døme på korleis informasjon frå Ungdata-undersøkingar kan nyttast.

rj45-1139366_1920

 

Herøy kommune fekk  avslag på søknad om støtte til breibandsutbygging på Runde

snø

Du som er huseigar kan søkje om privat brøyting fram til din eigedom. Søknadsfrist er 15 november. 

vaksinasjon

 

Vi er no ferdige med to dagar med massevaksinasjon av influensavaksine. Dei som ikkje fekk høve til å få vaksine desse dagane, kan fortsatt møte opp på helsestasjonen på Eggesbønes fredagar kl 13-14 fram til jul. 

DSC02382

Orientering i Herøy kommunestyre 25102018 om tverrpolitisk arbeidsgruppe sitt politiske arbeid knytt til Nerlandsøybrua, Herøy vidaregåande skule og Fosnavåg hamn.

water-2825771_1920

 

No er det på overtid å registrere ditt vassforsyningssystem hos Mattilsynet. Det gjeld også dei som er små, til dømes ein brønn som leverer drikkevatn til to hus.

Bruk denne inngangen

 

Torsdag morgon stenger vi hovudinngangen på grunn av bygningsarbeid. Du kan då bruke inngangen til høgre på gateplan.

Ynskjer du å ta tak

 

TA TAK er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med psykiske vanskar og/eller rusmiddelavhengigheit.