Onsdag og torsdag denne veka var 15 tilsette frå Helse og omsorg i Herøy og 10 frå Ørsta, samla i kommunestyresalen for å lære meir om førebygging av sjølvmord.

 

Det nye inngangspartiet ved Herøy rådhus nærmar seg sluttføring og Herøy kommune ynskjer difor velkommen til ein enkel og uformell opningsseremoni før innspurten til juleferien startar for alvor.

Herøy kommune har, som einaste kommune i fylket, fått tilbod om EU-midlar til utbygging av gratis, offentleg wifi-sone. 

Medaljar og pokalar er forseinka i produksjonen og vert ikkje ferdig før etter nyttår. 

 

Våtserviettane som er merka med at dei kan kastas i toalettet, kan tette avløpsrør! 

I samband med Sparebanken Møre sitt 175-års jubileum har dei gitt 175.000 kr til Herøy kommune. Pengane skal brukast til å opparbeide/utsmykke Almenningskaia. 

 

Eigedomsavdelinga etablerer no vakttelefon for kommuale bygg. Bygningsmessige feil og manglar som krev snarleg oppfølging, kan meldast inn på vakttelefon 468 85 030. Det er ikkje mogleg å sende tekstmeldingar til vakttelefonen.

Har du lyst på ei kajakkløype eller ei vannscooter løype i kommunen din? Veit du om ei badestrand eller eit friluftsområde som vi bør ta omsyn til i planen? Eller eit viktig lokalt fiskeområde? Eller har du andre forslag?

 

Frå 1.januar 2019 har Herøy og Vanylven kommune ny felles brannsjef.

 

No er forslag til regulering av bustadområde på Bergshaugen KS9 lagt ut på høyring. Dersom du har merknader må du sende inn desse skriftleg innan 25. januar 2019.