Bilde1utsnitt

Torsdag førre veke kom Kristin Øksenvåg på besøklane sitt Innsatsteam mot Mobbing» (SIMteama) i skulane i Herøy. Agenda for dagen var å verte kjende med Mobbeombodet, som er ein ny «Institusjon» i arbeidet mot mobbing i Møre og Romsdal.

hands-1150073_1920

 

Er du pårørande til nokon med utfordring knytt til psykiske helse eller rus? Etter sist pårørandekveld kom det ynskje om å ha ei oppfølgingssamling.

kart

I dag blei ei heilt ny kartteneste lansert på kartverket.no, og Herøy kommune deltok i referansegruppa som var med på å arbeide dette fram. I "Se havnivå i kart" kan ein sjå framtidig stormflo og havnivåstigning, og skal fungere som eit hjelpemiddel for å identifisere risikoområder i kystsona. 

Bilde1

Vi er no komne eit skritt nærare å få Solparken på plass, for no er anbodet på jobben lagt ut. Solparken skal bli ein park i Fosnavåg sentrum, som skal skape trivsel, og ein trygg og bilfri boltreplass for alle aldrar. Solparken er ein del av Byutvikingsprosjektet til Herøy kommune. Her kjem ein god del informasjon om Solparken: 

Solparken

 

Herøy kommune v/ anlegg og drift gjennomfører konkurranse på oppføring av Solparken i Fosnavåg.

Brannbil

Herøy brann og redning skal gjennomføre skarp øving i kveld, på Eggesbønes ved gamle gul avdeling.

Plangrense

Formannskapet har vedteke å varsle oppstart på reguleringsendring for del av Bergslibakken. 

julekalender

 

Herøy brann og redning skal i november undervise elevar på 6. trinn i barneskulen om grunnleggande brannvern, og dele ut Brannvesenets julekalender. Den inneheld viktig bodskap for adventstida: Korleis få ei trygg og brannfri høgtid.

Kandidatane på Utsikten jobbar godt med å få bryggen i god stand_

Bryggeområdet i Fosnavåg sentrum har den siste tida vorte spylt rein av folk i arbeidsjakker. 

Eigenberedskap

Kva gjer du om straumen skulle verte vekke i fleire dagar, mobilnettet sluttar å virke eller det ikkje er vatn i springen? DSB (Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap) har i samarbeid med Oslo kommune, starta ein kampanje - "Du er en del av Norges beredskap".