Ti tomer er no klare for sal. Tomtene ligg i eit flott område midt i bygda.

Det er gjennom tilskotsordninga "Tiltak for auka sykkelbruk" at kommunen har fått innvilga midlane frå Statens vegvesen. Vegen kjem i bakkant av klatreparken.

 

Antal deltakarar aukar, veldig kjekt at mange kjem seg ut i naturen. 

 

Vi er opptekne av kva som er viktig for deg! No lurer vi på om du har innspel til korleis helse og omsorg skal arbeide dei neste åtte åra i Herøy kommune.

Norsk Geologisk Forening inviterte nyleg til Vinterkonferanse i Bergen, og Herøy kommune var tilstades. Det er ein arena for alle disiplinar innan geofaget med eit mål om å bidra til kunnskapsdeling, nettverksbygging, inspirasjon og faglig påfyll.

No kan du melde deg på Pårørandeskule. Dette er eit undervisingstilbod til deg som har omsorg for, eller har ein nær ven med demenssjukdom.

Kommunane Herøy, Ulstein og Vanylven har frå 1. januar 2019 etablert eit felles skatteoppkrevjarkontor, Søre Sunnmøre kemnerkontor.

 

No er vår chattebot, Losen, klar til bruk. Du finn den på nettsida til kommunen, nede i høgre hjørne. Den er også tilgjengeleg på mobil og nettbrett.

Ansvarlig vertskap er et kurs for deg som arbeider på ein skjenkestad/utestad

med bevilling til å skjenke alkohol og for dei som søkjer om skjenkeløyve for enkeltarrangement.

Kor mykje må Herøy kommune spare i år samanlikna med i fjor? Og kva har politikarane valt at vi skal investere i? Er du interessert i kommunebudsjettet, skal du veldig gjerne få lese det! Du finn det vedlagt i artikkelen.