Fersk statistikk frå DSB viser at brannvesenet hadde 140 brannutrykkingar til bustader i Møre og Romsdal i 2018. Heile 40 prosent av utrykkingane skriv seg frå komfyren. Ei komfyrvakt kan redde heimen din frå å gå opp i røyk.

Helse og omsorg inviterer DEG til å søkje som ferievikar! Vi ser etter kokk, kjøkkenassistent, assistent i vaskeri, heimehjelp, driftsteknikar (for meir informasjon: 41644191), pleieassistent, helsefagarbeidar, hjelpepleiar, sjukepleiar, vernepleiar og andre med sosialfagleg utdanning.

 

 

No startar feiaren med tilsyn på Eggesbønes og fram til kyrkja.

På kommunestyremøtet 31.01.2019 orienterte rådmann Olaus-Jon Kopperstad om tilsetting av ny kommunalsjef samfunnsutvikling/assisterande rådmann og arbeidsavtale med kommunalsjef stab.

Ti tomer er no klare for sal. Tomtene ligg i eit flott område midt i bygda.

Det er gjennom tilskotsordninga "Tiltak for auka sykkelbruk" at kommunen har fått innvilga midlane frå Statens vegvesen. Vegen kjem i bakkant av klatreparken.

 

Antal deltakarar aukar, veldig kjekt at mange kjem seg ut i naturen. 

 

Vi er opptekne av kva som er viktig for deg! No lurer vi på om du har innspel til korleis helse og omsorg skal arbeide dei neste åtte åra i Herøy kommune.

Norsk Geologisk Forening inviterte nyleg til Vinterkonferanse i Bergen, og Herøy kommune var tilstades. Det er ein arena for alle disiplinar innan geofaget med eit mål om å bidra til kunnskapsdeling, nettverksbygging, inspirasjon og faglig påfyll.

No kan du melde deg på Pårørandeskule. Dette er eit undervisingstilbod til deg som har omsorg for, eller har ein nær ven med demenssjukdom.