Vi er no komne eit skritt nærare å få Solparken på plass, for no er anbodet på jobben lagt ut. Solparken skal bli ein park i Fosnavåg sentrum, som skal skape trivsel, og ein trygg og bilfri boltreplass for alle aldrar. Solparken er ein del av Byutvikingsprosjektet til Herøy kommune. Her kjem ein god del informasjon om Solparken: 

 

Herøy kommune v/ anlegg og drift gjennomfører konkurranse på oppføring av Solparken i Fosnavåg.

Herøy brann og redning skal gjennomføre skarp øving i kveld, på Eggesbønes ved gamle gul avdeling.

Formannskapet har vedteke å varsle oppstart på reguleringsendring for del av Bergslibakken. 

 

Herøy brann og redning skal i november undervise elevar på 6. trinn i barneskulen om grunnleggande brannvern, og dele ut Brannvesenets julekalender. Den inneheld viktig bodskap for adventstida: Korleis få ei trygg og brannfri høgtid.

Bryggeområdet i Fosnavåg sentrum har den siste tida vorte spylt rein av folk i arbeidsjakker. 

Kva gjer du om straumen skulle verte vekke i fleire dagar, mobilnettet sluttar å virke eller det ikkje er vatn i springen? DSB (Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap) har i samarbeid med Oslo kommune, starta ein kampanje - "Du er en del av Norges beredskap".

 

Denne veka markerte Solheim dagsenter 20 år, og det gjorde dei med både kake, svele og besøk frå Herøy sin ordførar Arnulf Goksøyr.

Interkommunal arbeidsgiverkontroll held kurs for arbeidsgivarar og næringsdrivande. Kurset er retta mot dei som til dagleg arbeidar med lønnsområdet (skattetrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsrapportering).

I Noreg har me hausta tare frå fjøra sidan før vikingtida. Men no i dag fins det nye former for å skaffe havets grønsaker – å dyrke taren, på lange tau under vassflata.