Kulturdepartementet har avviklar ordninga med idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning av spelemidelsøknader.

 ​​​​​Fredag 21. juni  klokka 12 blir utbetringa av Skarabakken offisielt opna av leiar i samferdselsutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune, Kristin Sørheim.

 

 

Rune Paulsen held fram som rektor for Herøy kulturskule.

 

 

 Følg Herøy helsestasjon for å halde deg oppdatert på nyhende knytt til blant anna:

 

Herøy kommune har fått ny ergoterapeut i vikariat ut 2020.

 Naudetatane har redningsøvelse i kveld 18. juni i tida mellom kl. 18:00 - 20:00.

Full fart framover! Montering av betongelement er no i full gang. Fyrste elementa kom i dag og no blir det mykje tungtrafikk til og frå Einedalen skule. Vi ber difor alle om å ta omsyn ; overhald trafikkreguleringa i området slik at trafikkavvikling og elemnetmontering kan gjennomførast effektivt og smertefritt. 

 

 

 

Skatteoppgjeret for dei fleste lønstakarar og pensjonistar, er klart 20 juni 2019.

I løpet av denne veka kjem innbyggjarundersøkinga frå Herøy kommune i postkassa di. Vi håpar du tek deg tid til å svare.

Har du planar om å brenne jonsokbål i år? Herøy brann og redning ynskjer i så fall å få beskjed frå deg på førehand!